Garantiebepalingen

 


3 jaar garantie op meubelonderdelen
2 jaar garantie op LED-verlichting en wastafelbladen/opbouwbakken
1 jaar garantie op overige verlichting en elektronica


Pelipal® heeft de kwaliteit van haar badmeubelen hoog in het vaandel staan. Om de kwaliteit van uw nieuwe badkamermeubel te waarborgen, hebben wij diverse voorzorgsmaatregelen getroffen om u, bij normaal gebruik een garantie van 3 jaar te kunnen aanbieden. LED-verlichting kent 2 jaar garantie. Voor overige verlichting en elektronica wordt een termijn van 1 jaar gehanteerd. Wij behouden daarentegen te allen tijde het recht om na beoordeling af te wijken van deze garantietermijnen.


Om aanspraak te kunnen maken op garantie verwachten wij van u als eigenaar/gebruiker dat
voor- cq. tijdens de montage en in het gebruik met onderstaande punten rekening wordt gehouden:

1. Controleer direct na ontvangst van het meubel deze op eventuele gebreken of fouten. Eventuele geconstateerde fouten of gebreken dienen binnen 10 werkdagen bij uw sanitair-dealer gemeld te worden vóór u gaat monteren. Gemonteerd is namelijk geaccepteerd.

2. Laat uw meubel en elektra plaatsen door een erkend installateur.

3. Gebruik uitsluitend zuurvrije sanitairkit bij de montage.

4. Plaats het meubel nooit direct naast een bad of douche zonder een deugdelijke afscheiding, het meubel dient aldus spatwatervrij te hangen.

5. Zorg voor een goede natuurlijke- en/of mechanisch ventilatie. Hierbij dient er rekening te worden gehouden, dat naast de afvoer (ontluchting) van warme lucht ook aanzuiging (beluchting)van verse lucht moet kunnen plaatsvinden (bijv. bij/onder de deur).

6. Bij inloopdouches is er een (nog) hoger risico op “condensneerslag” dan bij een gesloten douche cabine. Een eventuele extra afzuiging is dan wenselijk, maar in ieder geval dient een gepaste (montage)afstand t.o.v. de inloopdouche van tenminste 1,5 meter en bad (50 cm) (zie ook punt 4.) in acht te worden genomen

7. Na (douche)gebruik en reiniging dient het meubel secuur drooggewreven te worden, dit geldt ook voor de spiegel(deur). Hiermee voorkomt u opzwellingen. Opzwellingen vallen niet onder garantie! Het badmeubel mag dus niet vochtig aanvoelen na douche/badgebruik. Extra aandacht gaat hierbij uit naar de onderste randen van het badmeubel

8. Gebruik enkel een vochtige doek (bij spiegel (deur), greep en verlichting) of eventueel een beslist niet-agressief- of schurend schoonmaakmiddel, tenzij anders vermeld. Maak uw doek eerst vochtig en breng het eventuele schoonmaakmiddel direct op de doek aan voordat u het materiaal gaat
reinigen. Verstuif of vernevel aldus niet direct op het product. Daarna wederom secuur droogwrijven.

9. Op aantasting van (meestal) de randen van de spiegel(deur), het zgn. “blind worden” a.g.v. het onjuist schoonmaken (residu) of niet secuur droogwrijven van vocht, wordt geen garantie verleend.

10. Laat geen vochtige handdoeken, kleding etc. achter op of in het badmeubel.

11. Om beschadigingen aan het wastafelblad te voorkomen mag de watertemperatuur ten hoogste 65°C bedragen. Controleer dus voor ingebruikname van het badmeubel uw warmwatervoorziening (ketel).

12. Geen garantie wordt verleend op afwijkingen en/of verkleuringen van ondergeschikte aard die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen van aard zijn.

13. Wanneer er onder garantie onderdelen door ons zijn (na)geleverd, worden bijkomende kosten zoals montage-, loodgieter- en tegelwerk e.d. door ons niet vergoed en kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

14. Eventuele (gevraagde) beoordeling van een service(aanvraag) kan resulteren in het doorberekenen van deze (montage/beoordelings) kosten als wordt aangetoond dat deze niet te wijten is aan een productie- of materiaalfout.Nog even in vogelvlucht, de garantieperiode gaat in op de dag van levering en vervalt bij:
• Onvoldoende geventileerde ruimtes.
• Gevolgschade
• Lekkages en van buiten komend onheil.
• Foutieve en/of onvakkundige montage.
• Nalatig of onjuist onderhoud, opzet of grove nalatigheid.
• Onoordeelkundig gebruik, of gebruik anders dan huishoudelijk gebruik.
• Oneigenlijke toevoegingen en/of aanpassingen aan/van onze producten
• (Over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van artikelen aan directe vochtigheid, extreme temperatuurswisselingen (warm, kou, droogte)
• Het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en/of de vermelde garantievoorwaarden
• Onvoldoende medewerking verlenen om genoemde servicemelding te kunnen oplossen: